Om Arkitektfirmaet HS A/S

Det er Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen’s klare mål, gennem en tillidsfuld dialog med bygherren, at skabe funktionelle bygninger med god arkitektur, at projektere energi- og miljørigtige byggerier med holdbare løsninger samt at gennemføre byggerier til tiden og inden for den fastsatte økonomiske ramme.

Generel beskrivelse

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen’s arbejdsområder er alle arkitektfagets områder, med hovedvægt på skitsering, projektering og opførelse af byggeri. Tegnestuerne arbejder primært som totalrådgivere og har igennem årene opbygget en betydelig viden og erfaring indenfor dette område.

Ydermere udarbejder vi drift- og vedligeholdelsesanvisninger for mange større bygningsejere.

Vi har i dag kontor på Hjorthøjvej 20 i Slagelse samt på Brogade 7G i Køge.

Arkitektfirmaet HS A/S' valgte links