Om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere, der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse.

Sagstyper

Ombudsmanden skal kontrol­lere statslige og kommunale myndigheder og andre offent­lige forvaltningsmyndigheder. Han behandler klager over forvaltningsmyndighedernes af­gørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herud­over kan han tage principielle sager op på eget initiativ. Endelig inspicerer ombuds­manden fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende.

Billedgalleri

  • Folketingets Ombudsmand Offentlige kontorer, København - 1
  • Folketingets Ombudsmand Offentlige kontorer, København - 2
  • Folketingets Ombudsmand Offentlige kontorer, København - 3
  • Folketingets Ombudsmand Offentlige kontorer, København - 4

Folketingets Ombudsmand, Virksomhedsinformation

Officielle oplysninger

Juridisk navnFolketingets Ombudsmand
SelskabsformStatslig administrativ enhed
Startdato:01-09-2011
CVR-nr:33946384
Selskabskapital0
Omsætning-
NACE-branche841100 Generelle offentlige tjenester

Ledelse/Administration