Om Gustav H. Christensen A/S

Gustav H. Christensen A/S er en allround entreprenørforretning med erfarne og kvalitetsbevidste medarbejdere, der udfører kloak- og vejarbejde, byggemodning, jord- og belægningsarbejder, nedrivninger, blokvognstransporter samt kran- og containerarbejde, samt oprenser blandt andet olie- og benzinforurenet jord i Region Midtjylland for Oliebranchens Miljøpulje. Sidst, men ikke mindst leverer vi sand, grus og muld samt udlejer maskiner med fører.

Ydelser

- Alt indenfor Jordarbejde

- Alt indenfor Kloak

- Strømpeforing

- Spunsning

- Haveanlæg

- Jordforurening

- Laboratorium

- Haverådgivning

- Brolægning

- Anlæg af haver

- Beskæring af træer og buske

Generel beskrivelse

Entreprenørfirmaet Gustav H. Christensen A/S har mange specialer og tager gerne imod en arbejdsmæssig udfordring.

For os er det vigtigt at løse kundens opgave på en ordentlig og konstruktiv måde; at yde en brugbar rådgivning og klarlægge de valgmuligheder, kunden har i forhold til den enkelte opgave. Og det uanset om kunden er en virksomhed eller en privatperson.

Vi har en stab af stabile og erfarne medarbejdere samt en ajourført og velholdt maskinpark og udfører vidt forskellige opgaver så som strømpeforinger, fundamentboringer og anlægsgartneri. Derudover har vi vores eget jordhotel og prøvelaboratorium.

Se vores hjemmeside for yderligere information

Gustav H. Christensen A/S' valgte links