Bedømmelser

Bedømmelser bliver mere og mere almindelige på nettet. Firmaerne ønsker at vide, hvad du synes om dem, og andre forbrugere værdsætter at læse om dine oplevelser med firmaet. Man bliver tryggere ved at tage kontakt til firmaet.

Det er nemt at skrive en bedømmelse, der er til hjælp for andre forbrugere. Ganske kort handler det om at holde nedenstående punkter i baghovedet, så skal det nok blive en brugbar bedømmelse:

  • Det er DIN oplevelse. Din bedømmelse skal beskrive din helt egen, ærlige oplevelse af firmaet, deres produkter og service. Hold dig til sandheden og konkrete fakta, så kommer du langt.
  • Hvem kommer til at læse bedømmelsen? Firmaet selv, forhåbentligt. Men først og fremmest andre brugere på krak.dk, så fokuser på at informere og hold dig til en civiliseret sprogbrug. Hele pointen er jo, at andre skal kunne forstå, hvad det handler om, når de læser din bedømmelse. Ville du selv sætte pris på at læse sådan en bedømmelse? Hvis ikke, så kan det måske være en god idé at fjerne nogle detaljer fra bedømmelsen. Lad være med at spamme. Én bedømmelse pr. firma er oftest rigeligt. Hvis du ønsker at skrive endnu en bedømmelse af det samme firma, skal den indeholde informationer, som ikke fandtes i din tidligere bedømmelse.
  • Vær relevant. En relevant bedømmelse beskriver over for andre, hvordan din oplevelse har været som forbruger, formuleret på en måde, der hjælper andre i deres valg. At skrive en bedømmelse af sit eget eller en vens firma er altså IKKE relevant. Baggrunden for bedømmelsen må heller ikke være at skade eller skamrose et firma. Sørg for at dine bedømmelser skiller sig ud og hjælper andre. Vi er meget restriktive, når det kommer til kommercielt eller internt indhold. Det er heller ikke relevant at fremhæve eller markedsføre andre firmaer i en bedømmelse.
  • Hvad er det jeg bedømmer? Du skal bedømme et firma eller en tjeneste – ikke mennesker. Undgå at nævne specifikke personer. Skriv hellere om selve serviceniveauet i stedet for at hænge servitricen ud. Du må heller ikke anklage firmet for lovovertræselser. Hvis du mistænker et firma for at bryde loven, bør du i stedet kontakte politiet
  • Hold dig inden for loven. Udover at det er ulovligt, så er bedømmelser, der indeholder trusler, had eller krænkelser på ingen måde konstruktive. Det gælder naturligvis også ejendomsretsligt indhold.

Vi er restriktive når det gælder meget korte bedømmelser. Vi mener helt enkelt, at det er bedre jo mere information du deler.
Hvis der er nogen, der anmelder din bedømmelse som værende krænkende, kigger vi den igennem igen. Hvis der er noget, der er uklart, kontakter vi dig via mail og beder dig om at gøre det mere tydligt, hvad du mener. Vi videregiver naturligvis ikke dine personoplysninger.

Såfremt vi ikke mener at din bedømmelse lever op til vore retningslinjer, sender vi dig en mail og forklarer hvorfor. Det giver dig mulighed for at skrive en ny bedømmelse, som fungerer bedre.

Hvis du selv støder på en bedømmelse eller et firmasvar, som du ikke mener er ok, kan du klikke på linket ’Anmeld bedømmelse’, så kigger vi nærmere på det.

Vores almindelige betingelser og den lange version af vores retningslinjer kan du læse her.