Historie

Kraks Historie

Virksomhedens historie begyndte i 1770, da agent Hans Holck udsendte en lille vejviser for København. Med sine 80.000 indbyggere var København selv efter en moderne målestok ved at være en større by, hvor man ikke længere som i provinsens små købstæder kunne være sikker på, at man blot kunne spørge sig for, når man skulle finde frem til en bestemt person. Hans Holcks vejviser blev derfor hurtigt et efterspurgt hjælpemiddel, som der var basis for at udsende i stadig nye udgaver.

Thorvald Krak Vejviseren fik efter Holck nye udgivere, og i 1862 blev det nuværende navn knyttet til vejviseren, da Thorvald Krak fik overdraget opgaven. Hånd-bogen dækkede da stadig kun København, men under familien Kraks ledelse begyndte en stadig udvidelse af vejviseren.

Nye produkter begyndte også at komme til. Mest kendt blev Kraks Blå Bog, der udkom første gang i 1910, og som ved hver ny udsendelse får fyldig presseomtale. I 1923 overgik ejerskabet til Kraks Legat. I 1982 navneforandring til Kraks Fond, der udover årlig støtte til almennyttige formål, også er med til at yde økonomisk støtte til Kraks Forlags forsatte konsolidering og ekspansion.

Gennem tiden har Krak arbejdet på at blive Danmarks førende informationsformidler og på at skabe kontakt mellem køber og sælger – enten via trykte eller elektroniske udgivelser. Ved hjælp af den nye teknologiske udvikling vil Krak også fremover være i stand til at opfylde dette mål.

På denne måde er Krak også i stand til at fremme vidensdeling og kommunikation i det nye informationssamfund. Kraks meget lange historie fortæller os, at det er muligt – ved opfindsomhed, flid, kvalitet og seriøsitet at rendyrke kompetencer – og samtidig udvikle dem, så Krak følger med tiden og forstår at udnytte de nye muligheder, som viden- og netsamfundet giver.

Den grundlæggende idé bag Krak har gennem mere end 230 år været at indsamle, bearbejde og udgive information – med det formål at hjælpe danskerne til at skabe handel. Idéen holder stadig – dog er den nu videreudviklet, så køber og sælger mødes på elektroniske markedspladser og erhvervsportaler fyldt med information. Samtidig er Krak i stand til at hjælpe andre virksomheder til at udvikle netløsninger, der er udviklet så de er i stand til at møde fremtidens bruger- og kundekrav.

I 2003 etableredes Virk AS som datterselskab af Kraks Forlag AS. Virk.dk er en offentlig-privat erhvervsportal.
I dag har Krak midt i viden- og netsamfundet større muligheder end nogensinde.

Vigtige årstal i Kraks historie  

 1. 1770 - første udgivelse af Vejviseren over København v. agent Holck
 2. 1770-1862 - skiftende udgivere af Vejviseren over København
 3. 1862 - Vejviserrettighederne overtages af Thorvald Krak
 4. 1910 - første udgivelse af Kraks Blå Bog
 5. 1923 - første udgivelse af Kraks Kort over København
 6. 1927 - første udgivelse af Export Directory of Denmark
 7. 1956 - første udgivelse af Kraks Større Gårde & Skove
 8. 1970'erne - udgivelse af Kraks Indkøbsvejvisere/branchekataloger
 9. 1995 - første gang på nettet: 3.000 eksportvirksomheder på krak.dk
 10. 1998 - webbureau startes med 15 ansatte
 11. 2002 - ekspansion til 220 ansatte, videreudvikling af Krak.dk og andre Krak-portaler samt løsninger til den offentlige sektor
 12. 2003 - Virk.dk lanceres som den offentlige erhvervsportal
 13. 2005 - Krak er nu vokset til 260 ansatte
 14. 2007 - Eniro Danmark A/S køber Kraks Forlag