Om Motioncatch ApS

Vi kombinerer ergonomisk software med motion trackers til at evaluere produkter og mennesker.