Om Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Advokatfirmaet rådgiver private, erhvervsdrivende og offentlige myndigheder. Vi rådgiver inden for en række områder, herunder ejendomshandel, nybyggeri, erstatningssager, testamenter, dødsboer, skilsmisser, forældremyndighed, erhvervsretlige forhold, retssager og landbrug. Vi tilbyder gratis formøde inden for alle sagstyper.

Om advokatfirmaet

- Vi tilbyder et gratis formøde inden for alle sagstyper.

- Firmaets indehavere er advokat Hanne Sølgaard & advokat Lars N. Knudsen, der begge er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark.

- Firmaet har afdelinger i Hornslet og Risskov.

- Firmaet er en del af Advokatsamfundet.

- Klage over Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsens rådgivning eller det fastsatte salær kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, http://www.advokatsamfundet.dk

- Firmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

- Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen og vores advokater er dækket af en ansvarsforsikring tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater hos Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

- Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen er et interessentskab bestående af selskaber.

Billedgalleri

  • Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen Advokat, Syddjurs - 1
  • Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen Advokat, Syddjurs - 2
  • Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen Advokat, Syddjurs - 3

Kategorier

Alternative nummerformater

8699444486 99 44 448699 444486 994 444