FAQ Ruteplan

Kan jeg få anvist en returrute?

Ja, du kan få returruten ved at klikke på ikonet med de to modsatrettede pile under "B"-feltet. En returrute får du altid i form af en rutebeskrivelse og visning på kortet.

Kan jeg lave en ruteplan fra én by til en anden?

Ja, du kan nøjes med at indtaste bynavnene, hvis du ønsker at få en ruteplan fra én by til en anden uden at kende de specifikke adresser. 

OBS:
I disse tilfælde går ruten til og fra fast definerede punkter midt i byerne .
Kan jeg nøjes med at indtaste en by som viapunkt?
Ja, du kan godt nøjes med at indtaste et bynavn som viapunkt.

OBS:
Hvis du vælger at benytte et bynavn uden adresse som viapunkt, vil din rute på nuværende tidspunkt gå igennem midten af byen - ikke via omfartsveje eller ringveje. 

Er det muligt at få anvist cykelruter, løberuter eller knallertruter?

På den nuværende ruteplan er det ikke muligt at få anvist ruter, hvor cykel- eller småstier er med. Under ”Vis valgmuligheder” kan du dog fravælge motorveje og vælge den korteste rute. Det giver en tilnærmet cykelruteplan.

Hvordan får jeg en ruteplan, hvis jeg skal med offentlig transport?

Hvis du skal med offentlige transportmidler, kan du få en rute på www.rejseplanen.dk.

Kan jeg indtaste navnet på for eksempel en station og få en rute til den?

Ja det er muligt. F.eks. Roskilde station og Lyngby station.

Hvad er et viapunkt?

Hvis du eksempelvis har et ærinde undervejs på din rute, kan du udover ”Til”- og ”Fra”-adresserne også indtaste en via-adresse. Det kalder vi et viapunkt. 
Du finder funktionen ved at klikke på ”Vis valgmuligheder” og vælge "Indsæt viapunkt". Derefter kan du udfylde feltet ”Via”.

OBS: 
Hvis du vælger at benytte et bynavn uden adresse som viapunkt, vil din rute på nuværende tidspunkt gå igennem midten af byen - ikke via omfartsveje eller ringveje.

Eks.: Du skriver din startdestination i "Start"-feltet, i "Via"-feltet skriver du den adresse, du vil via, og i "Slut"-feltet skriver du din endelige destination. 
Skal du via flere adresser, skal du igen klikke på "Indsæt viapunkt".

Kan jeg indsætte flere via-punkter?

Ja. Klik på ”Indsæt viapunkt”, og tast det første viapunkt. Tryk derefter på ”Indsæt viapunkt” igen for at få andet viapunkt. Du kan også højreklikke på det sted i kortet, du ønsker som viapunkt, og vælge ”Indsæt viapunkt”.

Hvordan centrerer jeg og zoomer ind på et bestemt område?

Du kan zoome ind på f.eks. København ved enten at klikke en gang på København og derefter scrolle med musen (dreje på musens hjul), eller du kan klikke flere gange på København.

Hvordan deaktiverer jeg zoomfunktionen, hvis jeg f.eks. vil scrolle længere ned på siden?

Det gør du ved at klikke en gang uden for kortområdet og derefter scrolle med musen.

Hvordan panorerer jeg på kortet?

Du kan bevæge dig rundt på kortet ved at klikke på kortet og derefter trække i det med musen

Hvordan zoomer jeg i kortet?

Du kan anvende zoom-knapperne nederst på skærmen til at zoome til et valgfrit zoomniveau. Der er 14 zoomniveauer på kort og 17 zoomniveauer på luftfotos.

Tips!
• Du kan altid zoome ind på kortet ved at dobbeltklikke på kortet.
• Ved at holde shift-knappen kan du trække en firkant på kortet og få vist netop det udsnit, når du slipper

Findes der en printvenlig version af rutebeskrivelsen og ruten på kort?

Ja, det gør der. Øverst i venstre side af skærmen klikker du på ”Udskriv”.

For at printe kortet med, skal du klikke på "Udskriv" i det vindue. der kommer frem, når du har klikket på ”Udskriv” på kortsiden. Hvis din computer er indstillet til at blokere for pop-up-vinduer, vil udskrivningsruden ikke komme frem. Den kan også lægge sig bag andre vinduer.

Slå blokering af pop-up fra for at printe. 

Når du vælger ”Udskriv”, bliver kortet zoomet ud, så hele ruten er med.

Kan jeg nemt sende et kortudsnit eller en rutebeskrivelse til en ven?

Ja, du kan dele alt, hvad du finder frem på kortet, med andre, og det kan du gøre på flere forskellige måder.

Klik på ”Del” øverst i venstre hjørne.

Kan man dele kortlink med andre på sociale netværk?

Her kan du dele dit kortlink med dine venner på Facebook og Twitter. Tryk på et af ikonerne med ”F” eller ”T” i venstre hjørne.

Kan man sende et kortlink i en e-mail?

Klik på ”Del” øverst i venstre hjørne.

Hvorfor får jeg nogle gange underlige ruter, når jeg indtaster et viapunkt?

Hvis du ikke indtaster et bestemt husnummer, vælger Ruteplan automatisk det laveste husnummer på vejen.

OBS: 
Hvis du vælger at benytte et bynavn uden adresse som viapunkt, vil din rute på nuværende tidspunkt gå igennem midten af byen - ikke via omfartsveje eller ringveje.

Hvorfor er tekster på kortet ikke altid placeret det helt rigtige sted?

Det skyldes, at programmet bag krak.dk’s Ruteplan automatisk placerer teksterne ud fra et bestemt punkt. I Kraks kortbøger bliver teksterne flyttet manuelt til den bedste placering.

Hvorfor stemmer antallet af kilometer ikke altid overens på rutebeskrivelsen og kortet?

Forskellen i rutelængden opstår, når ruten indeholder en færgeoverfart. På kortets kilometerangivelse er sejltiden lagt til i kilometer, mens den ikke er medregnet i rutebeskrivelsens.

Hvor kan jeg se antal kilometer og rejsetid?

Både antal kilometer og rejsetid står anført lige oven for rutebeskrivelsen.